Yhtenäispolitiikka

Yhtenäispolitiikka

Välkommen till BRIZY Produktion AB:s integritetspolicy, hädanefter refererad till som "BRIZY", "vi", "vår", eller "oss". Denna policy utgör kärnan i vårt åtagande för att skydda dina personuppgifter och bevarar din integritet i enlighet med de krav som ställs av dataskyddsförordningen (GDPR).

Vår föresats är att du som användare ska känna dig fullständigt trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy gäller alla personuppgifter som vi samlar in i samband med de produter och tjänster vi erbjuder, samt i alla övriga interaktioner med oss där denna policy refereras. Målet med policyn är att ge dig en klar och transparent bild av vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, och på vilket sätt vi använder informationen. Vi förklarar även dina rättigheter i relation till dina uppgifter och hur du kan utöva dessa.

Vad är en Personuppgift

En personuppgift kan definieras som all information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Enligt GDPR omfattas detta även elektroniska uppgifter såsom IP-adresser, GEO-platser, vis metadata, fotografier och registreringsnummer, bland annat. Lagstiftningen är utformad för att ge ett brett skydd för dina personuppgifter.

Datakvalitet

För att säkerställa att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt har BRIZY implementerat rutiner för att upprätthålla datakvaliteten och hantera lagringen av data. Vi ser till att dina uppgifter är aktuella och relevanta, och vi raderar eller korrigerar information som är för föråldrad, felaktig, eller överflödig. I de fall våra tjänster tillåter dig att hantera din egen profil, uppmanar vi dig att aktivt hålla din information uppdaterad. Notera att det är ditt ansvar att tillhandahålla korrekta uppgifter och att uppdatera informationen vid behov. Dina personuppgifter sparas endast under den tid som är nödvändig för det syfte de samlades in för, eller så länge som lagen kräver.

Tietojen julkaiseminen

När det gäller att dela din information, är BRIZY Produktion AB personuppgiftsansvarig. Vi kan komma att dela information inom koncernen eller med tredjeparter som är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden mot dig, alltid med din integritet i åtanke. Vår policy säkerställer att dessa tredje parter, som kan inkludera transportföretag, kundservicebyråer, revisorer och andra, är bundna av av avtal för att skydda dina personuppgifter.

Tietojen toimittaminen EU:n ja Euroopan työllisyysstrategian puitteissa

För överföring av information till tredje parter utanför EU/EES har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att garantera att dataskyddsnivån motsvarar de krav som GDPR ställer. Sådan delning sker endast med program och tjänster som är essentiella för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som kund och besökare.

Genom att interagera med oss, använda våra tjänster eller produkter, och genom att acceptera denna policy, samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter som beskrivits ovan.

Insamling och Användning av Personuppgifter (Henkilökohtainen tarkastaminen ja arviointi)

Missä päin me asumme?

Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig i följande situationer:

  1. Vid köp: När du köper produkter från vår webbplats.
  2. Vid registrering: När du anmäler dig för nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden.
  3. Vid supportförfrågningar: När du kontaktar vår kundsupport.
  4. Vid webbsurfning: När du navigerar på vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter om dig:

Miten voimme auttaa sinua löytämään tämän henkilön?

Vid köp

När du genomför ett köp på vår webbplats samlar vi in de uppgifter som krävs för att:

Vilka personuppgifter behandlas vid köp?

Vi behandlar följande uppgifter i samband med ditt köp:

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet med dig.

Lagringsperiod

För att följa gällande bokföringslagstiftning i Sverige lagrar vi dina personuppgifter i sju (7) år efter genomfört köp.

Integration med Sociala Medier och Delning (Sosiaalisen median ja kulttuurin integrointi)

Vi interagerar med dig på våra sociala medier och kan dela dina inlägg och bilder där du har taggat oss eller skickat till oss.

Personuppgifter som behandlas

Rättslig grund och Lagringsperiod

Behandlingen sker med ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst. Dina inlägg och kommentarer förblir synliga på våra sociala medier tills de raderas av oss eller på din begäran.

Suora Marknadsföring

Henkilökohtaisten lahjojen käsittely som behandlas

När du anmäler dig för nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna som du har begärt. Vidare, för att optimera din upplevelse av oss, tillhandahåller vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om artiklar som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Vår direkt marknadsföring kan baseras på profilering, vilket innebär att vi kommer att anpassa informationen som du får från oss baserat på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med oss. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter.

Rättslig grund 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster. Behandlingen av personuppgifter sker med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringsperiod

Jos olet lähtenyt liikkeelle tai rekisteröinyt tietoja markkinointitarkoituksistasi (mukaan lukien profilointi), sinun on parasta tarkastella henkilötietoja tätä maata varten. Om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (som ett giltigt köpeavtal), kommer vi också att radera dina personuppgifter.

Kundsupport

När du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in personuppgifter för att kunna erbjuda support, identifiera dig som kund, besvara frågor och hantera reklamationer.

Personuppgifter som behandlas

Rättslig grund och Lagringsperiod

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet eller, om ej relaterat till ett köp, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda kundsupport. Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, och raderas på din begäran efter att din supportförfrågan är avslutad.

Webbplatsanvändning och Utveckling

Insamling av Uppgifter

Vid besök på vår webbplats samlas vissa uppgifter automatiskt in för att förstå och förbättra användarupplevelsen. Dessa inkluderar:

Det är möjligt att besöka vår webbplats utan att aktivt tillhandahålla personliga uppgifter, men tekniska uppgifter insamlas som standard genom cookies.

Rättslig grund och Lagringsperiod

Insamlingen av dessa uppgifter grundas på vårt berättigade intresse att förstå hur besökare använder vår webbplats för att kontinuerligt förbättra både webbplatsen och våra tjänster. Data som samlas in under webbplatsbesök lagras i upp till 24 månader.

Uppgiftsdelning och Internationell Dataöverföring (lahjoitusten toimittaminen ja kansainvälinen tiedonvälitys)

Vem kan få tillgång till dina uppgifter?
Endast i enlighet med de riktlinjer som fastställs i denna policy eller som ett krav enligt lag kan dina personuppgifter komma att delas med utvalda tredje parter. Dessa kan inkludera:

Internationella överföringar:
Då BRIZY verkar globalt kan dina uppgifter komma att överföras internationellt, inklusive till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) där dataskyddslagarna kan vara annorlunda. Vi säkerställer att alla sådana överföringar sker med full respekt för dina rättigheter och erbjuder ett adekvat skydd i enlighet med europeisk lagstiftning, ofta via avtal baserade på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Övriga situationer där dina uppgifter kan delas:
I enlighet med lagstiftningen kan vi komma att dela dina uppgifter för att skydda BRIZY:s legitima intressen, till exempel i juridiska förfaranden.

Skydd för minderåriga:
Vi samlar inte medvetet in uppgifter från personer under laglig ålder i deras respektive land och vidtar steg för att blockera tillgång till vår tjänst för minderåriga. Transaktioner och andra rättsliga åtgärder från minderårigas sida ska endast utföras med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, såvida inte lag tillåter annat.

Datasäkerhet:
För att skydda dina personuppgifter vidtar BRIZY nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, användning av brandväggar, säkra serveranläggningar, kryptering och genomtänkta processer för åtkomsthantering. Vår personal genomgår regelbunden utbildning för att säkerställa att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert. Vid behov använder vi även säkerhetskopior och andra åtgärder för att förhindra skada eller förlust av dina uppgifter. För säkra online-transaktioner på BRIZY:s webbplatser används SSL (Secure Sockets Layer) som standard.

Evästeiden käyttö

Cookies och liknande techniker används för att optimera din upplevelse på vår webbplats. Dessa små textfiler som lagras på din enhet hjälper oss att:

Första- och Tredjepartscookies

Vi använder både förstapartscookies (för grundläggande funktionalitet och tjänster) och tredjepartscookies (för analys av webbtrafik och optimering av marknadsföring). Tredjepartscookies kan också innehålla innehåll från andra källor, som videor.

Hantering av Cookies

Du har möjlighet att stänga av cookies eller få varningar när nya cookies skickas till din enhet genom att justera inställningarna i din webbläsare. Det är dock viktigt att notera att att stänga av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. För ytterligare detaljer kring vårt användande av cookies och hur du hanterar dina inställningar, hänvisar vi till vår cookie-policy.

Dina Rättigheter 

I enlighet med de skyldigheter och rättigheter som fastställts i Dataskyddsförordningen (GDPR), informerar vi dig om följande:

Tillgång och Rättelse

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter som vi innehar. Detta inkluderar möjligheten att få en kopia av personuppgifterna i ett vanligt och maskinläsbart format.

Radering och Anonymisering

Du kan också begära radering eller anonymisering av dina personuppgifter om de är ofullständiga, felaktiga, onödiga, eller föråldrade. Dock finns det undantag för data som måste bevaras enligt lag.

Begränsning och Invändning

Du har möjlighet att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, särskilt när det gäller direkt marknadsföring.

Återkallande av Samtycke

Om dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

Utförande av Dina Rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av informationen som finns in vårt marknadsföringsmaterial eller som anges nedan in denna policy. Observera att vissa begäranden, som radering av dina personuppgifter, kan påverka vår förmåga att tillhandahålla tjänster till dig.

Verktyg för Hantering av Profiler (Verktyg för Hantering av Profiler)

Vi uppmuntrar dig att använda tillgängliga verktyg för hantering av profiler som ofta ger dig direkt tillgång till och kontroll över dina personuppgifter.

Identifiering och Ytterligare Information (Tunnistaminen ja lisätiedot)

Vi kan behöva bekräfta din identitet och be om ytterligare information för att behandla dina begäranden. Dessutom kan vissa begränsningar och bestämmelser i tillämplig lag påverka dina rättigheter.

Rätt till Dataportabilitet

Du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan dataansvarig, t.ex. mellan olika sociala medietjänster, vilket vi är skyldiga att underlätta.

Kontakt och Klagomål

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på [email protected] Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i Integritetspolicyn (Integritetspolicyn)

Eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter eller vårt användande av cookies kommer att snabbt reflekteras i en uppdaterad version av denna integritetspolicy, tillgänglig på vår webbplats. 

BRIZY Integritetspolicy sista uppdatering 28. marraskuuta 2023.

Företagsuppgifter

BRIZY PRODUKTION AB
Norrgatan 3, 432 41 Varberg
+46320-161 95
[email protected]
Org.nr: 556474-3952